S
installations situations Social sculptures
c

‘UIT DE KEUKEN VAN..............’  
=          een project van beeldend kunstenaars Juul Sadée en Han Rameckers
            voor iedereen
            sociale sculptuur, happening
            debatten, artistieke activiteiten
            op plekken gerelateerd aan kunst en cultuur
            vanwege actuele kwesties op het gebied van kunst en cultuur
            een variabele multi media installatie met o.a. een keuken
            als ruimte te leen

Het artistieke programma van ‘Uit de keuken van…..’ vindt plaats vanuit de ‘Happening’ gedachte.  Een zo spontaan mogelijk lijkende actie, waarbij participatie van het publiek doel is. Een situatie die geregisseerd is maar die een grote openheid tot improvisatie biedt.

De actuele vraagstelling die wij ons als kunstenaars stellen is ‘wie wat waar waarom’ kunst in deze tijd van grote veranderingen. Maker, betekenis, copyright, samenwerken, kunst met grote en kleine K, handy craft, zijn bijvoorbeeld thema’s.

Vanuit deze gedachtes en de noodzaak voelend om juist op dit moment, in deze tijd, iets te organiseren waarbij zoveel mogelijk mensen betrokken worden, hebben wij deze happening ontwikkeld.
Een happening waarbij we kunstenaars, niet kunstenaars, kunstorganisatoren en mensen uit de politiek met elkaar in contact brengen. Doel is om diverse lagen uit de samenleving samen te brengen binnen een artistieke situatie, waarbij geen hiërarchie is tussen ‘wat wie waar’

‘UIT DE KEUKEN VAN..............’  
als mobiele en variabele multi media installatie, als ruimte;

14-05- 2011 t/m 16-06-2011 
‘UIt de keuken van Sam’; thema kunst/cultuur/politiek in de Euregio

07-01-2011 t/m 22-01-2012
‘Uit de keuken van Schunck’ (tijdens Salon Parkstad); 
thema kunst/cultuur/politiek in de Euregio

12-05-2012 t/m 28-05-2012  Uit de keuken van Sam, ‘Knitting Image’;   thema Alzheimer stichting met 'Breien voor breinen', outsiderart en breien, wiskunde en breien, tentoonstelling met textielwerken, kunst/cultuur/politiek in de Euregio

15 t/m 29 sept 2012 Manifesta 9 parallelprogramma:
‘Uit de keuken van CCMaasmechelen’;  thema mijnen, architectuur in de Tuinwijk, gezamenlijk kunstwerk maken voor zorgcentrum De Bolster, kunst en cultuurklimaat
01 t/m 09 sept 2012 ‘Uit de keuken van Het Domein’;  thema de mijnen en cultuur, gezonde voeding voor kinderen, monumentendag, dag voor ambtenaren in de keuken, wildbreien en breien in de openbare ruimte, kunst/cultuur/politiek in de Euregio

Bijzonder was dat er allerlei soorten mensen gebruik hebben gemaakt van de keuken. 

Kunstenaars en kunst/cultuurminnaars, amateur kunstenaars, outsider kunst, mensen uit het culturele veld en de politiek. Mensen uit de toneelwereld, muziekwereld en de beeldende kunsten. Er zijn diverse lezingen gegeven.

- Kinderen tijdens de proefkeuken in het Domein. 
- Blinden: Heerlen breit’ de keuken 5 dagdelen om samen met blinden, ouderen en andere geinteresseerden te breien aan hun kunstproject, een vele vierkante meters groot tapijt voor het stadsschouwburgplein te Heerlen.
- dichters en sing a song writers, 
- jongeren die een Russische dag organiseren 
- In Maasticht De alzheimer stichting Limburg met hun personeel, vrijwilligers, wetenschappers etc. Hun project 'Breien voor breinen' streek neer in de keuken, middels een oproep aan velen om sjawls te breien is  het record aantal meters, 1140 mtr sjawl gebreid en in optocht naar het Vrijthof gebracht alwaar uitgerold. De inkomsten van verkochte sjawls kwamen ten goede aan de stichting.
- In Maasmechelen participeerden Italiaanse, Pools, Griekse vrouwen.
- Mensen die zeer betrokken zijn bij het mijn-verleden, zowel in Begie als in Nederland.
- Door de laag drempeligheid van de 'Happy handwerk middagen' kwamen er mensen mee doen en/of kijken die normaal nooit in een museum of tentoonstellingsruimte kwamen.
- Er ontstonden nieuwe contacten en samenwerkingsverbanden.
- In Maastricht kon men vanaf de straat direct de keuken binnenlopen, waar gastvrouwen en heren de mensen ontvingen en informatie gaven, altijd met thee, koffie en versgebakken cake.
Resultaten na de ‘keuken happenings’ waren onder andere nieuwe samenwerkingsvormen tussen kunstenaars, kunstenaarsinitiatieven.
- Het stokje werd doorgegeven aan de kunstenaarsinitiatieven. Hedah heeft diverse vervolggesprekken georganiseerd. B32 startte met de 'Dynamic living room', Breicafé Maastricht ontstond en functioneert nog steeds met kunstenaars en niet kunstenaars.
- Er werd een gezamenlijke 'vuist' gemaakt door de kunst en cultuur instellingen in Maastricht als reactie op de bezuinigingen van Halbe Zijlstra, een delegatie trok naar de Mars der beschaving en/of het protest op het Malieveld.
- Politici raakten beter geïnformeerd over de verschillende activiteiten en kunstorganisaties in hun regio. Een als maar breder discours over nieuwe vormen van kunstonderwijs en presentatie. Mensen kwamen met elkaar in gesprek over cultuur en beleving van diverse aspecten van cultuur.

zie tevens 2014, ‘Uit de keuken van...’ tijdens ‘Beating around the Bush #3’, Bonnefantenmuseum Maastricht.